Infos in bulgarischer Sprache

Информация на български език

Ти искаш…

…по-голяма почасова заплата?

…по-дълъг отпуск?

…добавка към заплатата при ползване на годишен отпуск?

…5-дневна работна седмица?

…допълнително заплащане за извънреден труд?

…допълнително заплащане за работа в неделя?

…допълнително заплащане за работа през почивни дни?

…допълнително заплащане за нощен труд?

…допълнителна коледна премия?

…по-добро жилище?

Много добре! Тогава имаме общи интереси.

Заедно можем да ги постигнем с колективен трудов договор.

В Германия за заплати, по-дълъг от 20 дни отпуск, добавка към заплатата при ползване на годишен отпуск, броя работни през седмицата, заплащане на извънреден труд, допълнителна коледна премия и още много други се преговаря от синдикатите с работодателите и се уговаря в колективен трудов договор.

Този колективен трудов договор важи само за членове на синдикатите.

Или да станеш член на синдиката NGG, за да можем да договорим и за теб по-голямо заплащане, по-дълъг отпуск, добавка към заплатата при ползване на годишен отпуск, коледна добавка и още много други.

Да, аз искам да стана член на NGG!