Infos in slowakischer Sprache

Informácie v slovenskom jazyku

Máš záujem o...

... vyššiu hodinovú mzdu?

... viac dovolenky?

... dodatočný príspevok na dovolenku?

... 5-dňový pracovný týždeň?

... extra príplatok za nadčasy?

... extra príplatok za prácu v nedeľu?

... extra príplatok za prácu cez sviatky?

... extra príplatok za nočné zmeny?

... dodatočný vianočný bonus?

... lepšie ubytovanie?

Výborne! V tom prípade máme rovnaké záujmy.

Spoločne to vieme dosiahnuť prostredníctvom kolektívnej zmluvy.

V Nemecku rokujú odborové zväzy so zamestnávateľmi o mzdách, dovolenke nad 20 dní, počte pracovných dní v týždni, odmenách za nadčasy, dodatočnom vianočnom bonuse a mnohých iných benefitoch a tieto dohody sa následne stanú súčasťou kolektívnej zmluvy.

Môžeš sa pokúsiť vyjednávať o svojich prianiach individuálne. 

Alebo sa môžeš pripojiť k odborovému zväzu NGG, aby sme mohli dosiahnuť vyššiu mzdu, viac dovolenky, dodatočný príspevok na dovolenku, vianočný bonus či mnoho iných výhod aj pre teba.

Áno, chcem sa stať členom NGG!