Infos in tschechischer Sprache

Informace v češtině

Chceš…

…vyšší hodinovou mzdu?

…více dovolené?

…vyšší mzdu za dovolenou?

…5denní týden?

…více peněz za přesčasy?

…více peněz za práci v neděli?

…více peněz za svátky?

…více peněz za noční práci?

…dodatečný třináctý plat?

…lepší bydlení?

Velmi dobře! Pak máme společné zájmy.

Společně toho můžeme dosáhnout kolektivní smlouvou.

V Německu sjednávají mzdy, dovolenou delší než 20 dnů, vyšší příplatky za dovolenou, počet pracovních dnů v týdnu, náhrady za práci přesčas, třináctý plat a mnoho dalšího odbory se zaměstnavateli v kolektivní smlouvě.

Tato kolektivní smlouva platí pouze pro členy odborů.

Můžeš se pokusit, vyjednat si všechna svá přání sám. 

Nebo se staneš členem odborového svazu NGG, abychom i pro tebe mohli vyjednat vyšší mzdu, delší dovolenou, dodatečnou mzdu za dovolenou a třináctý plat a mnoho dalšího.

Ano, chci se stát členem NGG!