Предимства за членовете

Предимства за членовете

Членството в синдиката NGG носи редица предимства. На тази страница сме резюмирали накратко някои от тях. Имаш въпроси относно членството? Ще се радваме, ако се свържеш с нас по телефона или ни напишеш имейл!

Бърз поглед върху предимствата за членовете на NGG:

Твоята работа е нашата сила: Офисът на NGG в близост до теб ще те консултира, ако имаш въпроси относно твоята работа. Имаш въпроси за тарифен договор или за фирменото пенсионно осигуряване? Нуждаеш се от консултация по време на обучението си или от информация за твоите права за предявяване на претенции при безработица? Твоето NGG ще ти помогне – безплатно, индивидуално и на място.

Понякога на работното място се стига до спор, който може да се изясни само пред съда. Безплатната правна защита от NGG ще ти помогне да защитиш правата си, ако е нужно и пред всички инстанции. Освен това: Само през 2017 г. пред съда са успешно защитени почти 17 милиона евро за членове на NGG.

Като член на NGG ти никога вече няма да си сам: Защото в NGG членуват почти 200 000 души и са солидарни един към друг. Освен това: Като знак на съпричастност членовете на NGG си говорят на ти и използват синдикалното обръщение „колега“ / „колежка“. N -ur G-emeinsam G-eht's! (Само заедно нещата се получават!)

Нашите тарифни договори подобряват твоите условия на труд и те защитават. Независимо дали става дума за редовни увеличения на заплатата, ваканционни и коледни добавки или справедливо работно време – в тарифните договори се посочва според какви правила работиш. NGG всяка година сключва безброй тарифни договори за заетите в различни браншове. При това обхватът обхваща както „малките“ фирмени тарифни договори, от които се възползват малцина, така и общите за даден бранш тарифни договори, касаещи десетки хиляди трудещи се. 

Право на претенция? Имат го само членовете!

Освен това: Правна претенция към дейности по тарифния договор имаш само ако си член на синдиката NGG.

Като член на NGG ти винаги ще имаш солидарност. NGG – това са почти 200 000 души, които са се обединили, защото знаят, че заедно се постига повече: Повече справедливост на работното място и социална политика в Германия.

Като член на NGG ти си част от голяма организация с голяма история. От 1865 г. при NGG хора помагат на други хора. NGG е най-старият синдикат в Германия – от над 150 години ние показваме, че можем да представляваме ефективно своите членове в политиката, икономиката и обществото.

Понякога помага само стачка, за да чуят работодателите исканията на хората. Добре е, ако в такива случаи на ваша страна е NGG. NGG подпомага членовете си финансово при стачки. Защото само този, който е финансово подсигурен, може да излезе на улицата в защита на правата си. И поради това членовете на NGG се подпомагат финансово и тогава, когато се уволняват или по друг начин се „порицават“ от работодателя поради членство в NGG.

Като член на NGG ти винаги ще си в течение на нещата. Безплатният бюлетин „ngg.aktuell“ ще пристига всеки четвъртък по имейла при теб. Той ще те информира накратко и стегнато за акциите в предприятията, политическите събития и мненията.

Четири пъти в годината членовете на NGG получават „единство“, списанието за членове на NGG, по пощата у дома, в предприятието или през „приложението einigkeit“ като виртуален материал за четене на смартфона или таблета.

NGG е сключило за своите членове застрахователен договор срещу злополука с Generali Versicherung AG, от който всички членове, които са в NGG от минимум 12 месеца, се възползват безплатно. Застраховката срещу злополуки през свободното време предлага всеобхватна застрахователна защита, ако в свободното време или у дома, на пътя или през отпуската се случи нещастие. Повече информация ще получиш онлайн тукили в твоя NGG регион локално.

Като член на NGG ти ще се възползваш от много особено изгодни предложения на различни партньори, напр. застраховки, при покупка на билети за концерти или театри или при покупка на автомобил.

Повече информация: www.ngg-mitgliedervorteil.de

Дори когато става дума за пътувания, членството в NGG дава съвсем конкретни предимства: Членовете на NGG и техните семейства се възползват от преференциалните цени на Gemeinnützige Erholungswerk (GEW). Независимо дали става дума за почивка на плажа или в планината, отпуска в Германия или в Европа – при GEW има по нещо за всеки вкус.

Тук са посочени преференциалните цени на GEW-Ferien за членовете на NGG: GEW – ексклузивно за NGG

Синдикатът NGG подпомага своите членове компетентно и се ангажира при избора на работнически комитети. Избраните работнически комитети имат силен партньор в лицето на NGG, който ги подпомага и консултира – например с информация и рекламни материали за предприятието или при въпроси относно трудовото и социалното право или организирането на работнически събрания.

Много NGG региони предлагат на своите членове разнообразни и безплатни предложения за обучение, от семинар за справяне с расизма във фирмата до работно обучение за справянето със стреса. Повече информация за предложенията за продължаващо обучение ще получиш в твоя NGG регион локално.

И женският и младежкият отдели Frauen in NGG и jungeNGG предлагат редовно семинари.

Като член на NGG ти се възползваш от предложението на „Gewerkschaftlichen Unterstützungseinrichtung der DGB-Gewerkschaften“ (GUV/Fakulta). GUV/Fakulta се включва, когато в професионално отношение нещо се е объркало и ти трябва да плащаш за възникналите щети. Независимо дали става дума за загуба на служебния ключ или за предизвикана от небрежност щета по превозно средство на фирмата – GUV/Fakulta помага финансово. Годишната вноска е 21 евро. Само членовете на синдиката могат да са членове на GUV/Fakulta.

Повече информация за всеобхватните дейности: www.guv-fakulta.de

Jetzt Mitglied werden!

Sichere dir deine Vorteile! Werde Mitglied der Gewerkschaft NGG!

More about