Korzyści dla członków

Korzyści dla członków

Członkostwo w Związku Zawodowym NGG zapewnia niemało korzyści. Niektóre z nich zestawiliśmy w zwięzły sposób na tej stronie. Masz jakieś pytania w sprawie swojego członkostwa? Będzie nam bardzo miło, jeśli do nas zadzwonisz lub napiszesz maila!

Zalety wynikające z członkostwa w NGG w skrócie:

Twoja praca jest naszą siłą: Znajdujące się w Twoim pobliżu biuro NGG udziela porad i dostarcza odpowiedzi na pytania związane z pracą. Masz pytania dotyczące układu zbiorowego pracy i płacy lub zakładowego programu emerytalnego? Potrzebujesz porady w okresie swojego szkolenia lub informacji o uprawnieniach przysługującym osobom bezrobotnym? Twój ZZ NGG wesprze Cię – bezpłatnie, w sposób indywidualny i na miejscu.

Niekiedy zdarzają w miejscu pracy takie spory, które można wyjaśnić tylko przed sądem. Bezpłatna ochrona prawna, jaką zapewnia ZZ NGG pomaga w dochodzeniu Twoich praw – w razie potrzeby przed wszystkimi instancjami. Ponadto: W samym tylko roku 2017 członkowie NGG wywalczyli przed sądami nieomal 17 mln EUR.

Jako członek(-kini) ZZ NGG nigdy nie jesteś sam(a): Ponieważ w NGG zjednoczonych jest prawie 200 000 osób i jedni solidarnie wspierają drugich. Ponadto: Na znak więzi, członkowie ZZ NGG mówią sobie po imieniu i zwracają się do siebie per „kolego” / „koleżanko”. NGG –  Tylko wspólnymi siłami nam się uda!

Nasze układy zbiorowe poprawiają Twoje warunki pracy i chronią Cię. Niezależnie od tego, czy chodzi o regularne podwyżki płac, premie świąteczne i bożonarodzeniowe, czy sprawiedliwy czas pracy – układy zbiorowe pracy i płacy określają wedle jakich zasad odbywa się Twoja praca. Każdego roku ZZ NGG zawiera niezliczoną ilość układów zbiorowych w imieniu pracowników różnych branż. Wachlarz możliwości rozciąga się od „małego” zakładowego układu zbiorowego, z którego korzysta tylko kilka osób, do ponadzakładowego układu zbiorowego obejmującego dziesiątki tysięcy pracowników.

Roszczenia? Przysługują tylko członkom!

Ponadto: Zagwarantowane prawem roszczenia do świadczeń wynikających z układu zbiorowego pracy i płacy przysługują tylko członkom Związku Zawodowego NGG.

Jako członek(-kini) ZZ NGG jesteś częścią silnej wspólnoty. ZZ NGG zrzesza niemal 200 000 osób, które połączyły swoje siły, ponieważ dobrze wiedzą, że razem możemy osiągnąć więcej: Więcej sprawiedliwości w miejscu pracy i więcej polityki socjalnej w Niemczech.

Jako członek(-kini) ZZ NGG jesteś częścią wielkiej organizacji o imponującej historii. Działając od roku 1865, ludzie w ramach NGG angażują się po stronie ludzi. NGG jest najstarszym związkiem zawodowym na terenie Niemiec – od ponad 150 lat udowadniamy, że potrafimy skutecznie reprezentować naszych członków na obszarze polityki, biznesu i społeczeństwa.

Niekiedy jedynym sposobem, który pomaga skłonić pracodawców do wysłuchania naszych postulatów, jest strajk. W momencie, gdy sytuacja staje się trudna, dobrze jest mieć po swojej stronie ZZ NGG. Podczas strajków ZZ NGG wspiera finansowo swoich członków. Właśnie dlatego, aby bronić swoich praw, na ulice mogą wyjść tylko ci, którzy są zabezpieczeni finansowo. Dlatego też członkowie ZZ NGG otrzymują wsparcie finansowe również wtedy, gdy zostaną zwolnieni lub w inny sposób „ukarani dyscyplinarnie” przez pracodawcę z powodu przynależności do NGG.

Jako członek(-kini) ZZ NGG jesteś zawsze na bieżąco. W każdy czwartek dociera do Ciebie drogą mailową bezpłatny biuletyn „ngg.aktuell”. W zwięzły sposób informuje on o podjętych w firmach działaniach, wydarzeniach politycznych, a także przekazuje opinie.

Cztery razy w roku członkowie NGG otrzymują pocztą do domu lub do miejsca pracy kwartalnik członkowski ZZ NGG „einigkeit", lub za pośrednictwem aplikacji „einigkeit-App” wirtualny materiał do czytania na smartfonie lub tablecie.

ZZ NGG zawarł z towarzystwem ubezpieczeniowym Generali Versicherung AG umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla swoich członków, z której bezpłatnie mogą korzystać wszyscy członkowie należący do NGG od co najmniej 12 miesięcy. Jeżeli w czasie wolnym od pracy, w domu, w podróży lub na urlopie zdarzy się jakiś wypadek, wówczas kompleksową ochronę ubezpieczeniową zapewnia polisa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie wolnym od pracy. Więcej informacji możesz uzyskać online w tym miejscu lub w Twoim lokalnym regionie NGG.

Jako członek(-kini) ZZ NGG korzystasz z wielu szczególnie korzystnych ofert przedstawianych przez stale zmieniające się grono partnerów, na przykład od towarzystw ubezpieczeniowych, firm sprzedających bilety na koncerty, do teatru itp., a także od dealerów samochodowych.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ngg-mitgliedervorteil.de

Nawet w przypadku podróży, członkostwo w NGG przynosi bardzo wymierne korzyści: członkowie(-inie) NGG i ich rodziny mogą korzystać z preferencyjnych stawek GEW (Gemeinnütziges Erholungswerk). Niezależnie od tego, czy ma to być urlop na plaży, czy w górach, wakacje w Niemczech czy w Europie – w ofercie GEW każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.

W tym miejscu można uzyskać informacje nt. preferencyjnych cen wyjazdów urlopowych, organizowanych przez GEW dla członków ZZ NGG: GEW – wyłącznie dla ZZ NGG

Związek zawodowy NGG w sposób kompetentny i z zaangażowaniem wspiera swoich członków w wyborach do rad zakładowych. Wybrani członkowie(-inie) Rad Zakładowych mają u swego boku silnego partnera w postaci ZZ NGG, który zapewnia im wsparcie i doradztwo – na przykład w zakresie przeznaczonych dla zakładu materiałów informacyjnych i reklamowych, w kwestiach prawa pracy i przepisów socjalnych lub przy organizacji zebrań zakładowych.

Wiele organizacji regionalnych ZZ NGG oferuje swoim członkom różnorodne i bezpłatne programy edukacyjne, od seminariów na temat sposobów radzenia sobie z rasizmem w miejscu pracy, po warsztaty na temat lepszych metod przezwyciężania stresu. Więcej informacji na temat oferty doskonalenia zawodowego możesz uzyskać w swoim lokalnym regionie ZZ NGG.

Również panie, które są członkiniami ZZ NGG oraz młodociani członkowie NGG otrzymują regularnie oferty udziału w seminariach.

Jako członek(-kini) NGG korzystasz z oferty „Gewerkschaftliche Unterstützungseinrichtung der DGB-Gewerkschaften” (Związkowego mechanizmu wspierającego centrali ZZ DGB) (GUV/Fakulta). GUV/Fakulta wkracza do akcji, gdy coś pójdzie nie tak w pracy i musisz zapłacić za wyrządzone szkody. Niezależnie od tego, czy chodzi tu o utratę kluczy służbowych, czy spowodowane przez nieuwagę uszkodzenia pojazdu służbowego – GUV/Fakulta zapewnia wsparcie finansowe. Składka roczna wynosi 21 EUR. Do GUV/Fakulta mogą przystąpić wyłącznie członkowie(-inie) związków zawodowych.

Więcej informacji na temat rozległych korzyści: www.guv-fakulta.de

Jetzt Mitglied werden!

Sichere dir deine Vorteile! Werde Mitglied der Gewerkschaft NGG!

More about