Infos in polnischer Sprache

Informacje w języku polskim

Czy chcesz…

…mieć wyższą stawkę godzinową?

…mieć większą liczbę dni urlopu?

…otrzymywać dodatek urlopowy?

…mieć 5-dniowy tydzień pracy?

…otrzymywać dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych?

…otrzymywać dodatek za pracę w niedziele?

…otrzymywać dodatek za pracę w święta?

…otrzymywać dodatek za pracę w godzinach nocnych?

…otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie z okazji Świąt Bożego Narodzenia?

…lepiej mieszkać?

To bardzo dobrze! A zatem łączą nas wspólne interesy!

Możemy to osiągnąć wspólnymi siłami dzięki zbiorowemu układowi pracy. 

W Niemczech płace, większa liczba dni urlopu niż 20 dni, dodatkowe wynagrodzenie za urlop, liczba dni roboczych w tygodniu, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatkowe wynagrodzenie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i wiele innych kwestii są negocjowane z pracodawcami i uzgadniane w umowie zbiorowej przez związki zawodowe. 

Niniejszy układ zbiorowy pracy obowiązuje wyłącznie członków związku. Wszystkie swoje życzenia możesz spróbować wynegocjować samodzielnie. 

Możesz też zostać członkiem (-nią) swojego związku zawodowego NGG, abyśmy mogli również dla Ciebie wynegocjować wyższe wynagrodzenie, większą liczbę dni urlopu, dodatek urlopowy oraz dodatkowe wynagrodzenie z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz wiele innych korzyści.

Tak, chcę zostać członkiem (-nią) Związku Zawodowego NGG!

Nowe czasy w przemyśle mięsnym: Czy teraz będzie lepiej?

Cookies

Dieses Element setzt Cookies ein. Um es anzuzeigen, stimmen Sie bitte im Hinweisbalken dem Einsatz von Cookies zu.